Plomba történelem

Az emberi társadalmakban szinte a kezdetektől fogva szükséges volt a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen termények, értékek tárolása, továbbítása.

Az elsődleges célt - mely a közösség fennmaradása érdekében a szükséges élelmiszerek tárolása, minőségének megőrzése volt – a magántulajdon megjelenésével hamar felváltotta az értéket, forgalomképességet képviselő árucikkek (só, fűszerek), - majd később a pénz - hiánytalan megléte iránti igény.

Ezen értékek eredetiségének, érintetlenségének szavatolását a kor technológiai színvonalának megfelelő tárolóeszközökkel, azok pecsétekkel történő ellátásával biztosították.


Pecsétnyomó gyűrű az ókori Egyiptomból

Az érték biztonságát szavatolni hivatott eszközök a történelem során módosultak ugyan, alkalmazásuk célját tekintve szerepük azonban a mai napig változatlan; garantálni, hogy az érték tulajdonosa az eredeti tartalmat lássa viszont, illetéktelen hozzáférés nélkül.

Egy néhány száz éve gondosan lepecsételt levél tartalmának illetéktelen kezekbe kerülése már abban az időben is akár háborúkról, emberi életek ezreinek sorsáról döntött.

Az érték, az információ biztonságának jelentősége az idő előrehaladtával csak tovább emelkedett, mára hovatovább felbecsülhetetlen jelentőségűvé vált.

Ezen biztonság szavatolásához nyújtanak segítséget a kínálatunkban megtalálható speciális eszközök.

A biztonsági plombák, pénz- és értékszállításhoz használt tasakok valamint egyedi címkék és ragasztószalagok használata egyértelmű jelzést ad bármely szállított, tárolt érték - legyen az áru, dokumentum vagy pénz - illetéktelen manipulálási kísérletével kapcsolatban.

További információk a plombákról!